Läs mer om medlemsskap på SBK:s hemsida.

 

Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemsskap. Välj den medlemsform som passar dig!

Medlemsavgift
I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

I förbundsavgiften ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Ordinarie medlemskap
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlemskap
Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 440 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Sala Brukshundklubb som Svenska Brukshundklubbens specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se. SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Du blir även medlem i en lokalklubb inom SHU, vi samarbetar mycket med Fagersta HU som är vår närmaste lokalaklubb i SHU. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben.